Publication details

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference)

Title in English Proprety and economics crimes yesterday and today
Authors

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír

Year of publication 2016
Citation
Description Sborník představuje výstup ze stejnojmenné konference. Má část historickou, která se věnuje vývoji stíhání majetkových trestných činů, a pozitivně právní, která je zaměřena na současnou právní úpravu v ČR a SROV.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info