Informace o publikaci

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference)

Autoři

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír

Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník představuje výstup ze stejnojmenné konference. Má část historickou, která se věnuje vývoji stíhání majetkových trestných činů, a pozitivně právní, která je zaměřena na současnou právní úpravu v ČR a SROV.
Související projekty: