Informace o publikaci

Stárnutí ve městě

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v roce 2017 sérii kulatých stolů na různá témata vztahující se ke stárnutí populace. Stárnutí je průřezová agenda týkající se celé řady aktérů, s nimiž je třeba systematicky diskutovat o návrzích opatření, která musí Česká republika přijmout, aby se na stárnutí populace dobře připravila. Diskuse bude propojovat dva pohledy na problematiku - současnost, tj. situace lidí, kteří jsou nyní v důchodovém a předdůchodovém věku, a budoucnost, tj. jak bude vypadat a co bude potřebovat společnost, ve které bude přibývat starších lidí a naopak ubývat těch mladších. Témata, o kterých se bude diskutovat, budou: bydlení; socio-ekonomická situace a chudoba; trh práce; a vzdělávání, dobrovolnictví a participace na životě komunity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info