Publication details

Detekce časných mikrostrukturálních změn u myšího modelu Parkinsonovy nemoci pomocí difuzního MR

Authors

MINSTEROVÁ Alžběta KHAIRNAR Amit Suresh RUDÁ Jana ARAB Anas SZABÓ Nikoletta DRAŽANOVÁ Eva STARČUK Zenon PAN-MONTOJO Francisco REKTOROVÁ Irena

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Dia gnostika Parkinsonovy choroby (PD) v raných stadiích je kvůli nedostatku specifi ckých symp tomů komplikovaná. Dia gnóza je zpravidla provedena na základě přítomnosti motorických poruch, kdy již došlo k výraznému úbytku dopaminergních neuronů v substantia nigra. Časná dia gnóza a zahájení léčby jsou přitom klíčové pro zachování kvality života pa cienta. Tato studie se zabývá metodou Diff usion Kurtosis Imag - ing (DKI), jakožto možným časným markerem PD.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info