Publication details

Využití komparativní proteomiky při studiu adaptace chemolitotrofních acidofilních bakterií na změny vnějšího prostředí

Investor logo
Authors

KUČERA Jiří BOUCHAL Pavel JANICZEK Oldřich MANDL Martin

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Chemolitotrofní acidofilní bakterie se přirozeně vyskytují v prostředí s velmi nízkým pH (< 3), jehož součástí jsou nezřídka i toxické kovy o vysoké koncentraci. V těchto extrémních podmínkách si tyto bakterie osvojily substrátovou variabilitu, díky níž jsou schopny získat energii respirací různých anorganických elektronových donorů a akceptorů. Nejdostupnějšími elektronovými donory v extrémně kyselém prostředí jsou redukované sirné látky, železnaté ionty a vodík. Akceptorem elektronů pak může být z bioenergetického hlediska kyslík a železité ionty, u některých bakteriálních kmenů i elementární síra. Efektivní adaptace na změnu dostupnosti elektronového donoru a akceptoru je tak pro tyto bakterie zásadním klíčem k přežití. Při studiu adaptačních procesů a jejich regulace u modelové bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans byly využity různé proteomické přístupy zahrnující dvoudimenzionální elektroforézu s hmotnostní spektrometrií a v poslední době také přímou analýzu proteomu po mocí pokročilé hmotnostní spektrometrie. Dosažené výsledky pomohly odhalit některé buněčné procesy během adaptace na změnu energetických substrátů, ale zejména byly na jejich základech navrhnuty zcela nové respirační dráhy do té doby nezmapované.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info