Informace o publikaci

Využití komparativní proteomiky při studiu adaptace chemolitotrofních acidofilních bakterií na změny vnějšího prostředí

Logo poskytovatele
Autoři

KUČERA Jiří BOUCHAL Pavel JANICZEK Oldřich MANDL Martin

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Chemolitotrofní acidofilní bakterie se přirozeně vyskytují v prostředí s velmi nízkým pH (< 3), jehož součástí jsou nezřídka i toxické kovy o vysoké koncentraci. V těchto extrémních podmínkách si tyto bakterie osvojily substrátovou variabilitu, díky níž jsou schopny získat energii respirací různých anorganických elektronových donorů a akceptorů. Nejdostupnějšími elektronovými donory v extrémně kyselém prostředí jsou redukované sirné látky, železnaté ionty a vodík. Akceptorem elektronů pak může být z bioenergetického hlediska kyslík a železité ionty, u některých bakteriálních kmenů i elementární síra. Efektivní adaptace na změnu dostupnosti elektronového donoru a akceptoru je tak pro tyto bakterie zásadním klíčem k přežití. Při studiu adaptačních procesů a jejich regulace u modelové bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans byly využity různé proteomické přístupy zahrnující dvoudimenzionální elektroforézu s hmotnostní spektrometrií a v poslední době také přímou analýzu proteomu po mocí pokročilé hmotnostní spektrometrie. Dosažené výsledky pomohly odhalit některé buněčné procesy během adaptace na změnu energetických substrátů, ale zejména byly na jejich základech navrhnuty zcela nové respirační dráhy do té doby nezmapované.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info