Publication details

Epidemiologie zhoubného nádoru děložního hrdla v České republice

Title in English Epidemiology of cervical cancer in the Czech Republic
Authors

NGO Ondřej MÁJEK Ondřej KREJČÍ Denisa MUŽÍK Jan GREGOR Jakub DUŠEK Ladislav

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Gynekologie a porodnictví
Citation
Keywords Uterine Cervical Neoplasms, Epidemiology, Incidence, Mortality, Mass Screening, Prediction
Description Východiska: Zhoubný nádor děložního hrdla představuje v populaci českých žen závažný zdravotní problém. Pro plánování a hodnocení prevence a onkologické péče je nezbytné průběžně sledovat epidemiologické ukazatele. Cílem tohoto sdělení je popis dostupných dat a přehled současné zátěže české populace tímto onemocněním. Materiál a metody: Národní onkologický registr ČR (NOR) představuje hlavní zdroj informací o epidemiologii zhoubných nádorů v české populaci a zajištuje její prakticky 100% pokrytí. Epidemiologická analýza byla provedena na těchto datech do aktuálně uzavřeného roku 2015. Výsledky: Dlouhodobě dochází k poklesu incidence (za posledních deset let o 17 %) a mortality (o 11 %) zhoubného nádoru děložního hrdla. Ročně je nově diagnostikováno přibližně 900 těchto onemocnění, více než 300 žen na něj každoročně umírá. Prevalence setrvale roste a v roce 2015 žilo téměř 18 tisíc žen, kterým byl v minulosti diagnostikován karcinom děložního hrdla. Díky screeningovému programu dochází k výraznému nárůstu incidence karcinomů in situ. Stále vysoký je podíl pozdních stadií invazivních karcinomů, zejména u starších žen. Z dostupných predikcí je do budoucna stále patrný příznivý pokles incidence onemocnění, ale opět s vysokým zastoupením pozdních klinických stadií. Prevalence v následujících letech nadále poroste. Závěr: NOR hraje důležitou roli v hodnocení vývoje epidemiologie nádorových onemocnění v ČR a je nedílnou součástí sledování komplexní onkologické péče. Zhoubný nádor děložního hrdla představuje v ČR závažný zdravotní problém, vývoj incidence je nicméně příznivý. Naproti tomu sledujeme stále vysoké zastoupení pozdních stadií, zejména u starších žen, které pravděpodobně nenavštěvují pravidelně screening karcinomu děložního hrdla. Prezentované výsledky tedy poukazují na potřebu další optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info