Informace o publikaci

Epidemiologie zhoubného nádoru děložního hrdla v České republice

Autoři

NGO Ondřej MÁJEK Ondřej KREJČÍ Denisa MUŽÍK Jan GREGOR Jakub DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gynekologie a porodnictví
Citace
Klíčová slova Uterine Cervical Neoplasms, Epidemiology, Incidence, Mortality, Mass Screening, Prediction
Popis Východiska: Zhoubný nádor děložního hrdla představuje v populaci českých žen závažný zdravotní problém. Pro plánování a hodnocení prevence a onkologické péče je nezbytné průběžně sledovat epidemiologické ukazatele. Cílem tohoto sdělení je popis dostupných dat a přehled současné zátěže české populace tímto onemocněním. Materiál a metody: Národní onkologický registr ČR (NOR) představuje hlavní zdroj informací o epidemiologii zhoubných nádorů v české populaci a zajištuje její prakticky 100% pokrytí. Epidemiologická analýza byla provedena na těchto datech do aktuálně uzavřeného roku 2015. Výsledky: Dlouhodobě dochází k poklesu incidence (za posledních deset let o 17 %) a mortality (o 11 %) zhoubného nádoru děložního hrdla. Ročně je nově diagnostikováno přibližně 900 těchto onemocnění, více než 300 žen na něj každoročně umírá. Prevalence setrvale roste a v roce 2015 žilo téměř 18 tisíc žen, kterým byl v minulosti diagnostikován karcinom děložního hrdla. Díky screeningovému programu dochází k výraznému nárůstu incidence karcinomů in situ. Stále vysoký je podíl pozdních stadií invazivních karcinomů, zejména u starších žen. Z dostupných predikcí je do budoucna stále patrný příznivý pokles incidence onemocnění, ale opět s vysokým zastoupením pozdních klinických stadií. Prevalence v následujících letech nadále poroste. Závěr: NOR hraje důležitou roli v hodnocení vývoje epidemiologie nádorových onemocnění v ČR a je nedílnou součástí sledování komplexní onkologické péče. Zhoubný nádor děložního hrdla představuje v ČR závažný zdravotní problém, vývoj incidence je nicméně příznivý. Naproti tomu sledujeme stále vysoké zastoupení pozdních stadií, zejména u starších žen, které pravděpodobně nenavštěvují pravidelně screening karcinomu děložního hrdla. Prezentované výsledky tedy poukazují na potřebu další optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info