Informace o publikaci

Entomopatogenní hlístice a jejich exkretované/sekretované produkty

Logo poskytovatele
Autoři

ELIÁŠ Sara HURYCHOVÁ Jana DOBEŠ Pavel KUNC Martin TOUBARRO TIAGO Duarte Nuno SIMOES Nelson HYRŠL Pavel

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Entomopatogenní hlístice jsou přirození parazité hmyzu. Volně v půdě se vyskytují pouze infekční jedinci hledající nového hostitele. Mezi významné zástupce entomopatogenních hlístic patří rody Heterorhabditis a Steinernema. Důležité pro potlačení imunitní reakce hostitele jsou také jejich symbiotické bakterie rodu Photorhabdus u Heterorhabditis a Xenorhabdus u Steinernema. Komplex hlístice-bakterie je velmi účinný a dokáže zabít svého hostitele do 48 hodin od nákazy. Z tohoto důvodu jsou entomopatogenní hlístice využívány pro biologickou kontrolu škůdců jako efektivní alternativa chemických insekticidů. Při překonávání imunitního systému hmyzu využívají infekční jedinci produkty uvolňované ze sekrečního/exkrečního póru, tzv. ESP z anglického excretory/secretory products. Kromě toho později uvolňují další produkty i symbiotické bakterie. Produkty jsou především proteiny s cytotoxickou, proteolytickou a imunosupresivní aktivitou. Řada molekul již byla popsána u hlístice Steinernema carpocapsae. Zde ESP blokují enkapsulaci, způsobují agregaci hemocytů, navozují apoptózu hmyzích buněk, potlačují melanizaci a další. Inhibici fenoloxidázy u ESP z této hlístice jsme také potvrdili. Látky obsažené v ESP jsou velmi účinné, jelikož byly aktivní i při malé koncentraci. V našich experimentech byly testovány dva izoláty druhu Heterorhabditis bacteriophora, u kterého nebyly ESP dosud popsány. Prokázali jsme např. inhibici fenoloxidázy. Entomopatogenní hlístice produkují různé ESP s různými funkcemi v závislosti na svém stáří/době skladování. U inhibice fenoloxidázy jsou nejúčinnější produkty prvního izolátu tvořené po 14 a 22 dnech. Podobně tomu je i u druhého izolátu, kde pro inhibici fenoloxidázy jsou nejúčinnější ESP vytvořené po 22 dnech. Práce s ESP není jednoduchá a pro izolaci jen malého objemu je potřeba velkého množství hlístic, proto identita všech molekul zatím nebyla objasněna. Tato práce byla podpořena grantem GAČR 17 - 03253S.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info