Publication details

Dětský pacient s tracheostomií - ne vždy jde vše tak hladce

Authors

RAŠKA Filip MAGER Radomír LIPOVÝ Břetislav SUCHÁNEK Ivan

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description Správné zajištění dýchacích cest u pacienta neznamená jen možnost účelné ventilace, ale zajišťuje také dostatečnou oxygenaci všech tkání. Mezi základní postupy, které vedou k zajištění dýchacích cest, patří i tracheostomie. Jedná se o chirurgický výkon, kdy je průdušnice vyústěna na povrch těla. Ač se jedná o jeden z nejstarších chirurgických výkonů u dětských pacientů se provádí relativně méně často. Mezi hlavní indikace tracheostomie u dětí patří obstrukce dýchacích cest, zajištění dýchacích cest bez nutnosti ventilační podpory a v neposlední řadě také potřeba dlouhodobé plicní ventilace. Tracheostomie, tak jako každý jiný invazivní výkon, s sebou nese řadu možných komplikací. V tomto příspěvku prezentujeme případ ročního chlapce, který utrpěl mnohočetné popáleniny hlavy, trupu, HKK i DKK, které si způsobil horkým olejem při převrhnutí fritovacího hrnce. Popálené plochy gr. II.b-III, celkového rozsahu 55% TBSA. Vzhledem k rozsahu popálených ploch a počínajícímu otoku hlavy a krku po primárním ošetření na sále v celkové anestesii bylo dítě ponecháno zaintubované, na řízené ventilaci. Pro přetrvávající otok horních cest dýchacích a potřebu dlouhodobé umělé plicní ventilace je přikročeno 9. poúrazový den k provedení tracheostomie. Po postupném weaningu dítě již spontánně ventiluje, nicméně zde přetrvává fonační porucha. Při kontrolní bronchoskopii je zjištěn edém arytenoidních chrupavek a významná subglotická stenóza těsně nad tracheostomickou kanylou. Ukazuje se tak, že dekanylace nebude jen běžnou rutinou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info