Informace o publikaci

Dětský pacient s tracheostomií - ne vždy jde vše tak hladce

Autoři

RAŠKA Filip MAGER Radomír LIPOVÝ Břetislav SUCHÁNEK Ivan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Správné zajištění dýchacích cest u pacienta neznamená jen možnost účelné ventilace, ale zajišťuje také dostatečnou oxygenaci všech tkání. Mezi základní postupy, které vedou k zajištění dýchacích cest, patří i tracheostomie. Jedná se o chirurgický výkon, kdy je průdušnice vyústěna na povrch těla. Ač se jedná o jeden z nejstarších chirurgických výkonů u dětských pacientů se provádí relativně méně často. Mezi hlavní indikace tracheostomie u dětí patří obstrukce dýchacích cest, zajištění dýchacích cest bez nutnosti ventilační podpory a v neposlední řadě také potřeba dlouhodobé plicní ventilace. Tracheostomie, tak jako každý jiný invazivní výkon, s sebou nese řadu možných komplikací. V tomto příspěvku prezentujeme případ ročního chlapce, který utrpěl mnohočetné popáleniny hlavy, trupu, HKK i DKK, které si způsobil horkým olejem při převrhnutí fritovacího hrnce. Popálené plochy gr. II.b-III, celkového rozsahu 55% TBSA. Vzhledem k rozsahu popálených ploch a počínajícímu otoku hlavy a krku po primárním ošetření na sále v celkové anestesii bylo dítě ponecháno zaintubované, na řízené ventilaci. Pro přetrvávající otok horních cest dýchacích a potřebu dlouhodobé umělé plicní ventilace je přikročeno 9. poúrazový den k provedení tracheostomie. Po postupném weaningu dítě již spontánně ventiluje, nicméně zde přetrvává fonační porucha. Při kontrolní bronchoskopii je zjištěn edém arytenoidních chrupavek a významná subglotická stenóza těsně nad tracheostomickou kanylou. Ukazuje se tak, že dekanylace nebude jen běžnou rutinou

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info