Publication details

Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách

Title in English Library as an Educational Environment: to Change Paradigm (not only) in Academic Libraries
Authors

ČERNÝ Michal

Type Article in Periodical
Magazine / Source ITlib. Informačné technológie a knižnice
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2019/2/knihovna-jako-edukacni-prostredi-ke-zmene-paradigmatu-nejen-v-akademickych-knihovnach-library-as-an-educational-environment-to-change-paradigm-not-only-in-academic-libraries.html?page_id=3606
Keywords library; environment; educational environment; pragmatism; learning librarian
Description Článek se stručně věnuje změně paradigmatu v přístupu ke knihovnictvím v akademických knihovnách. Snaží se ukázat, že je třeba nahradit stávající model založený na entitách a interakcích mezi nimi novým pojetím, které do centra svého zájmu postaví prostředí. Tématizuje pak toto uchopení prostředí na poznatcích George Lakoffa a ukazuje, že různá dynamicky se měnící prostředí mají vliv na odlišnou strukturaci poznatků. Knihovnu pak vnímá jako místo, které má o efektivní strukturaci poznatků (studentů i akademiků) vhodným způsobem pečovat.