Informace o publikaci

Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ITlib. Informačné technológie a knižnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2019/2/knihovna-jako-edukacni-prostredi-ke-zmene-paradigmatu-nejen-v-akademickych-knihovnach-library-as-an-educational-environment-to-change-paradigm-not-only-in-academic-libraries.html?page_id=3606
Klíčová slova library; environment; educational environment; pragmatism; learning librarian
Popis Článek se stručně věnuje změně paradigmatu v přístupu ke knihovnictví v akademických knihovnách. Snaží se ukázat, že je třeba nahradit stávající model založený na entitách a interakcích mezi nimi novým pojetím, které do centra svého zájmu postaví prostředí. Tématizuje pak toto uchopení prostředí na poznatcích George Lakoffa a ukazuje, že různá dynamicky se měnící prostředí mají vliv na odlišnou strukturaci poznatků. Knihovnu pak vnímá jako místo, které má o efektivní strukturaci poznatků (studentů i akademiků) vhodným způsobem pečovat.