Publication details

Využitie teórie priestorovej syntaxe pre spresnenie agentného modelu na simuláciu evakuácie

Authors

SNOPKOVÁ Dajana JUŘÍK Vojtěch APELTAUER Jiří

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation