Informace o publikaci

Využitie teórie priestorovej syntaxe pre spresnenie agentného modelu na simuláciu evakuácie

Autoři

SNOPKOVÁ Dajana JUŘÍK Vojtěch APELTAUER Jiří

Druh Další prezentace na konferencích
Citace