Publication details

Webová aplikace pro analýzu sentimentu

Title in English Web app for sentiment analysis
Authors

BILÍK Jan BAISA Vít

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Description Aplikace je tvořená části webovou (front-end) a serverovou (back-end). Front-end (uživatelské rozhraní) je velmi jednoduché a umožňuje vložení volného textu (možné vložit např. okopírovaný článek ze schránky) do textového pole. Po odeslání webového formuláře se text odešle na server (back-end), kde je analyzován (automatická tokenizace a morfologická anotace, slovníková analýza obsažených slov v textu nezávislá na gramatických kategoriích jednotlivých slov) a každému slovu, větě a celému textu je přiřazena hodnota na lineární škále od "negativní" až po "pozitivní". Po dokončení analýzy webové rozhraní vizualizuje tuto hodnotu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info