Publication details

VYUŽITÍ FOTOGRAFIE PRO ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Investor logo
Title in English USE OF PHOTOGRAPHY FOR THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL IDEAS IN KINDERGARTEN
Authors

NOVÁKOVÁ Eva ČAPKOVÁ Iva SCHENKOVÁ Hana

Year of publication 2019
Type Article in Proceedings
Conference ROZVOJ PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Web https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2020/01/Sborn%C3%ADk-z-konference-OPVVV-SC1_Ulicna.pdf
Description V příspěvku prezentujeme zkušenosti získané při realizaci akčního výzkumu. Budoucí učitelka mateřské školy společně s učitelkou z praxe naplánovala, realizovala a za odborné podpory akademického pracovníka reflektovala své profesní jednání. Cílem bylo připravit soubor aktivit zaměřených na uzlové místo propojení geometrické komponenty matematické pregramotnosti v oblasti vnímání a organizace prostoru s konkrétní praxí. Realizaci jednotlivých aktivit reflektovat s využitím videozáznamu s potenciálním zařazením do vlastního profesního portfolia studentky. Jako výzkumný problém byla identifikována možnost uplatnit netradiční nástroj – sekvenci fotografií z dětem známého prostředí mateřské školy. Fotografie byly zaměřeny na objevování vztahu mezi 2D a 3D modely reality jako odrazu životní reality dětí i dospělých. Výzkum byl realizován ve dvou podobách využití fotografií: hledání vyfotografovaného předmětu v prostoru třídy, postižení vztahu celek – detail. Popis průběhu implementace a následná analýza aktivit ukázaly značný motivační potenciál daný neobvyklým charakterem činností. Zaměření na komplexnost (mezioborovost) dětských činností poskytlo prostor pro rozvíjení vnímání, poznávacích činností a fyzických manipulací.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info