Project information

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
Technical University Liberec
Charles University
Palacký University, Olomouc

Hlavním cílem předloženého projektu je podpořit rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů (pedagogicko-psychologických, didaktických, diagnostických atd.) potřebných pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou (Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, RVP PV) se zaměřením na podporu, rozvoj a hlubší prohloubení jejich znalostí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické a přírodovědné pregramotnosti, (chápáno v širším pojetí jako podpora a rozvoj v oblasti přírodních věd i technologií) u dětí předškolního věku.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info