Publication details

Systém pro detekci neutronů ve směsných polích - Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Title in English System for neutron detection in mixed fields - Energy compensated neutron dose equivalent power monitor
Authors

KRÁL Jan MATĚJ Zdeněk HERMAN Ondřej JANČÁŘ Aleš MRAVEC Filip PAVELEK Martin KUBÍČEK Michal ČULEN Jiří KOPECKÝ Zdeněk OKRUHLICA Petr CVACHOVEC František PŘENOSIL Václav

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Description Zařízení je určeno pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama a neutronů. Umožnuje rozlišovat signály na základě časových charakteristik (PSD) se scintilátorem EJ-276. Hodnoty příkonů jsou v oddělených kanálech pro záření gama a neutrony. Sonda se vyznačuje dlouhodobou stabilitou scintilačních a optických vlastností, detektorová část je demontovatelná pro použití scintilačních detektorů s rozměry 1", 2" a 3", je seismicky a elektromagneticky odolná. Sondy jsou určeny ke stacionární instalaci a mohou být použity jako součásti velkých měřicích celků nebo ve spojení s lokální zobrazovací jednotkou mohou sloužit jako autonomní monitory, které zobrazují získané hodnoty přímo v místě měření s možností přenosu dat na dálku. Možnost využití pro prostředí, jako jsou sklady vyhořelého paliva v jaderných elektrárnách, PET centra s cyklotronem, pracoviště s urychlovači částic, úložiště jaderných materiálů, neutronové ozařovny apod
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info