Project information

Digitální spektrometr směsných polí fotonů a neutronů (Analyzátor neutronů)

Project Identification
FV20453
Project Period
7/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Brno University of Technology
VF, a.s.

Návrh a realizaci rychlých detektorů pro měření neutronů ve směsném poli záření neutron/gama v energetickém rozsahu 20 keV – 1 MeV. Komerčně nejsou k dispozici detektory umožňující rychlou separaci neutronů a gama záření ON-LINE výpočtem energetických spekter separovaných složek jaderného záření a následný výpočet dávkového příkonu měřeného záření v tomto energetickém rozsahu. Detektor bude nutno doplnit nezbytným předzesilovačem a zesilovačem pro analogově digitální převodník vyhodnocovacího zařízení (spektrometru). Bude nezbytné upravit HW a SW stávajících rychlých spektrometrů z produkce hlavního koordinátora projektu VF a.s. Následně bude nutné zparcovat analýzu a návrh vhodných algoritmů pro separaci jednotlivých složek záření s následným vývojem SW vhodného pro implementaci programového vybavení stávajících spektrometrů.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info