Publication details

Prostředky k dosažení narativní koherence v byzantském eposu Digenis Akritis

Investor logo
Title in English Ways of gaining the narrative coherence in the Byzantine epis Digenis Akritis
Authors

KULHÁNKOVÁ Markéta

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Stejně jako většina byzantských veršovaných vyprávění, ať vysokého nebo nižšího stylu, je D. A. charakteristický epizodičností a popřením aristotelského epického ideálu v mnoha směrech: velmi rozdílná délka jednotlivých knih na první pohled nedává žádný smysl, epos se rozpadá na dvě části značně rozdílného charakteru, modernímu čtenáři se často zdá, že se motivy a zápletky nadbytečně opakují, přechody mezi jednotlivými epizodami jsou nečekané a nevěrohodné apod. Pro středověkého recipienta držely text pohromadě a dávaly mu smysl jako celku jiné prvky než pro recipienta moderního (či antického). Kromě formálních prostředků (verš, formule, různé typy paralelismu) jsou to například různé formy opakování a zdůrazňování hlavních témat (užití signálních slov, mluvících jmen, intertextových aluzí), opakování a variování motivů nebo rafinovaná práce s geografickými jmény podporující plauzibilitu narativního světa. Pokusím se prezentovat výrazné (a tedy přesvědčivé) příklady užití těchto prostředků a také s jejich pomocí vysvětlit některé zdánlivé nesrovnalosti a podivnosti textu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info