Informace o publikaci

Prostředky k dosažení narativní koherence v byzantském eposu Digenis Akritis

Logo poskytovatele
Autoři

KULHÁNKOVÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Stejně jako většina byzantských veršovaných vyprávění, ať vysokého nebo nižšího stylu, je D. A. charakteristický epizodičností a popřením aristotelského epického ideálu v mnoha směrech: velmi rozdílná délka jednotlivých knih na první pohled nedává žádný smysl, epos se rozpadá na dvě části značně rozdílného charakteru, modernímu čtenáři se často zdá, že se motivy a zápletky nadbytečně opakují, přechody mezi jednotlivými epizodami jsou nečekané a nevěrohodné apod. Pro středověkého recipienta držely text pohromadě a dávaly mu smysl jako celku jiné prvky než pro recipienta moderního (či antického). Kromě formálních prostředků (verš, formule, různé typy paralelismu) jsou to například různé formy opakování a zdůrazňování hlavních témat (užití signálních slov, mluvících jmen, intertextových aluzí), opakování a variování motivů nebo rafinovaná práce s geografickými jmény podporující plauzibilitu narativního světa. Pokusím se prezentovat výrazné (a tedy přesvědčivé) příklady užití těchto prostředků a také s jejich pomocí vysvětlit některé zdánlivé nesrovnalosti a podivnosti textu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info