Publication details

Výuková sbírka větviček v zimním stavu

Title in English A Collection of Twigs with Buds for Educational Purposes
Authors

DOBIÁŠOVÁ Jana VODOVÁ Libuše

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření výukové sbírky větviček v zimním stavu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se dřevin a jejich morfologie a charakterizuje dřevinné taxony zařazené ve sbírce. Tato část byla zpracována na základě rešerše publikací, které se týkají tohoto tématu. Praktická část je tvořena sbírkou větviček listnatých dřevin v zimním stavu. Tato část byla vytvářena během dvou vegetačních období. Na jaře 2019 probíhal pilotní sběr větviček v Budišově nad Budišovkou a jejich determinace pomocí Klíče k určování dřevin podle pupenů a větviček (Červenka a Cigánová, 1989). Druhá sezóna sběru proběhla v zimě roku 2019/2020. Tento sběr probíhal již na předem vytipovaných lokalitách v okolí města Budišov nad Budišovkou a města Brna, které jsem si během vegetačního období vyhledala. Do sbírky bylo zařazeno zhruba 90 taxonů listnatých dřevin. Větvičky jsou ve sbírce uspořádány dle čeledí, podle kterých jsou také připevněny na dřevotřískové destičky. Posledním cílem práce bylo porovnat výsledky bakalářské práce s podobnými pracemi. V této části jsem porovnávala svá zjištění s pracemi, které se zabývaly vytvářením sbírky na Katedře biologie PdF MU. Výstupem této bakalářské práce je výuková sbírka větviček listnatých dřevin v zimním stavu. Součástí je také charakteristika taxonů zařazených ve sbírce, která mimo jiné obsahuje popis některých znaků vhodných pro determinaci dřevin v zimním období. Sbírka nalezne uplatnění jako výukový prostředek v předmětu Dendrologie pro základní vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info