Publication details

Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů

Title in English The Pondweed Leafhopper Erotettix cyane - the rediscovered blue jewel of our wetlands
Authors

SYCHRA Jan MALENOVSKÝ Igor

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Křísek leknínový (Erotettix cyane) je 4–5 mm velký zástupce čeledi Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Z ČR byl donedávna známý jeho jediný doklad z 50. let minulého století z Polabí. I přes cílenou snahu druh u nás najít se to podařilo až v roce 2015, tedy po více než 60 letech, ve Frýdlantském výběžku. V letech 2018–2019 pak následovaly nové nálezy z několika lokalit v České Kanadě a Vltavském luhu na Šumavě. Osidlované biotopy představují přírodně zachovalé mokřady, jako jsou extenzivně obhospodařované rybníky nebo poříčnímrtvá ramena s rozsáhlými porosty vzplývavé vegetace. Početné populace byly ale nalezeny i na některých nově vybudovaných vodních nádržích, což naznačuje dobré disperzní vlastnosti druhu v případě přítomnosti prosperujících populací v okolí. Na vegetaci plovoucích vodních rostlin je vázáno svérázné společenstvo bezobratlých živočichů, mezi něž patří také řada ochranářsky významných taxonů brouků, dvoukřídlých či motýlů. Ochrana a vhodný management těchto přehlížených biotopů je tedy velmi žádoucí, především tam, kde se dnes zmiňované ohrožené druhy včetně kříska leknínového vyskytují.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info