Informace o publikaci

Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů

Autoři

SYCHRA Jan MALENOVSKÝ Igor

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Křísek leknínový (Erotettix cyane) je 4–5 mm velký zástupce čeledi Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Z ČR byl donedávna známý jeho jediný doklad z 50. let minulého století z Polabí. I přes cílenou snahu druh u nás najít se to podařilo až v roce 2015, tedy po více než 60 letech, ve Frýdlantském výběžku. V letech 2018–2019 pak následovaly nové nálezy z několika lokalit v České Kanadě a Vltavském luhu na Šumavě. Osidlované biotopy představují přírodně zachovalé mokřady, jako jsou extenzivně obhospodařované rybníky nebo poříčnímrtvá ramena s rozsáhlými porosty vzplývavé vegetace. Početné populace byly ale nalezeny i na některých nově vybudovaných vodních nádržích, což naznačuje dobré disperzní vlastnosti druhu v případě přítomnosti prosperujících populací v okolí. Na vegetaci plovoucích vodních rostlin je vázáno svérázné společenstvo bezobratlých živočichů, mezi něž patří také řada ochranářsky významných taxonů brouků, dvoukřídlých či motýlů. Ochrana a vhodný management těchto přehlížených biotopů je tedy velmi žádoucí, především tam, kde se dnes zmiňované ohrožené druhy včetně kříska leknínového vyskytují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info