Informace o publikaci

Deklarovaná podpora mediace mezi zapsanými mediátory, soudci a advokáty ve světle mediační praxe

Logo poskytovatele
Autoři

URBANOVÁ Martina KUBÁTOVÁ Helena LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek je založen na propojení dat z kvalitativního a kvantitativního výzkumu deklarované a skutečné podpory mezi jednotlivými skupinami zapsaných mediátorů, soudců a advokátů s cílem zjistit, jak jednotlivé skupiny vnímají užití mediace v praxi a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Deklarovaná podpora mediace předčila očekávání pro všechny zkoumané skupiny, s rozdíly uvnitř skupin zejména dle věku či let zkušeností. Deklarovaná podpora mezi soudci a advokáty však neodráží skutečné využívání služeb zapsaných mediátorů, které je velmi nízké. Stěžejními příčinami jsou především nízká důvěra v zapsané mediátory a jejich zkušenosti a také nízká důvěra v samotný proces mediace. Dalšími identifikovanými příčinami rozporu mezi deklarovanou podporou a skutečnou praxí je nedostatečná interakce mezi skupinami, neexistující platforma pro výměnu zkušeností, špatná dostupnost přesvědčivých dat i nedostatečná podpora a propagace ze strany státu. Navrhovaným řešením může být více neformálních setkání jednotlivých aktérů a společné vzdělávání v oblasti mediace, kde může docházet k výměně osobních zkušeností a nabourávání stereotypů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info