Publication details

Vliv měsíčního pobytu v Dětské léčebně Křetín na stav výživy a kardiovaskulární zdraví dětí a dospívajících s alimentární obezitou

Authors

RAFČÍKOVÁ Natálie BUDÍNSKÁ Xenie PÍREK Ondřej NÁDENÍČKOVÁ Olga HRSTKOVÁ Hana ŠŤASTNÁ Jana DOBŠÁK Petr NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Obezita dětí a dospívajících je v současnosti stále důležitým problémem zdravotnického systému, neboť vede k vyššímu riziku kardiologických, metabolických, ortopedických i psychologických komorbidit do budoucna. Tato studie měla za cíl zhodnotit vliv jednoměsíčního léčebného pobytu dětí a dospívajících s alimentární obezitou na stav jejich výživy a kardiovaskulárního zdraví. Výzkumu se zúčastnilo 60 respondentů ve věku 9 až 17 let s alimentární obezitou, kteří byli rozděleni do tří skupin dle věku: 9–11 let (13 chlapců, 8 dívek), 12–14 let (16 chlapců, 9 dívek) a 15–17 let (9 chlapců, 5 dívek). Každý respondent absolvoval dvě sady měření, první po přijetí do dětské léčebny a druhou na konci měsíčního pobytu. Součástí obou měření bylo stanovení následujících parametrů: z antropometrických se jednalo o tělesnou hmotnost (BWT) a procento tělesného tuku (TUK) stanovené pomocí osobní váhy (TANITA, InnerScanV, BC-601); obvod pasu a boků (WC a HC) změřené certifikovaným centimetrem a výpočty: poměr pas/boky (WHR) a index tělesné hmotnosti (BMI). Z kardiovaskulárních parametrů byl pomocí přístroje VaSera (Fukuda Denshi, Japonsko) měřen systolický (SP) a diastolický (DP) krevní tlak, kotníkové indexy: cardio-ankle vascular index (CAVI) a ankle-brachial index (ABI). Aplanační tonometrií (SfygmoCor, AtCor Medical, Austrálie) byla stanovena rychlost pulzové vlny (PWV) a její analýza. Všechny výsledky antropometrických parametrů byly při přijetí do léčebny nad 97. percentilem. Po měsíčním pobytu došlo ke statisticky významnému snížení v následujících parametrech: BWT (75,5 vs. 72,6 kg; p <0,01), BMI (28,6 vs. 26,9 kg/m2; p <0,01), HC (101,5 vs. 99,5 cm; p <0,01), DP (64 vs. 62 mm Hg; p <0,01), a PWV (7,1 vs. 6,5 m/s; p <0,05) a ke statisticky významnému zvýšení v parametrech ABI (0,96 vs. 1,02; p <0,01) a WC (87,5 vs. 88 cm; p <0,01). Výsledky naší studie ukázaly, že dětská obezita má převážně negativní dopad na kardiovaskulární systém, především jeho periferní arteriální část (DP, PWV). Zároveň nás výsledky utvrzují v tom, že jednoměsíční pobyt v léčebně vykazuje významné zlepšení zdravotního stavu a je důležitou součástí nabídky v řešení dětské obezity.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info