Informace o publikaci

Vliv měsíčního pobytu v Dětské léčebně Křetín na stav výživy a kardiovaskulární zdraví dětí a dospívajících s alimentární obezitou

Autoři

RAFČÍKOVÁ Natálie BUDÍNSKÁ Xenie PÍREK Ondřej NÁDENÍČKOVÁ Olga HRSTKOVÁ Hana ŠŤASTNÁ Jana DOBŠÁK Petr NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Obezita dětí a dospívajících je v současnosti stále důležitým problémem zdravotnického systému, neboť vede k vyššímu riziku kardiologických, metabolických, ortopedických i psychologických komorbidit do budoucna. Tato studie měla za cíl zhodnotit vliv jednoměsíčního léčebného pobytu dětí a dospívajících s alimentární obezitou na stav jejich výživy a kardiovaskulárního zdraví. Výzkumu se zúčastnilo 60 respondentů ve věku 9 až 17 let s alimentární obezitou, kteří byli rozděleni do tří skupin dle věku: 9–11 let (13 chlapců, 8 dívek), 12–14 let (16 chlapců, 9 dívek) a 15–17 let (9 chlapců, 5 dívek). Každý respondent absolvoval dvě sady měření, první po přijetí do dětské léčebny a druhou na konci měsíčního pobytu. Součástí obou měření bylo stanovení následujících parametrů: z antropometrických se jednalo o tělesnou hmotnost (BWT) a procento tělesného tuku (TUK) stanovené pomocí osobní váhy (TANITA, InnerScanV, BC-601); obvod pasu a boků (WC a HC) změřené certifikovaným centimetrem a výpočty: poměr pas/boky (WHR) a index tělesné hmotnosti (BMI). Z kardiovaskulárních parametrů byl pomocí přístroje VaSera (Fukuda Denshi, Japonsko) měřen systolický (SP) a diastolický (DP) krevní tlak, kotníkové indexy: cardio-ankle vascular index (CAVI) a ankle-brachial index (ABI). Aplanační tonometrií (SfygmoCor, AtCor Medical, Austrálie) byla stanovena rychlost pulzové vlny (PWV) a její analýza. Všechny výsledky antropometrických parametrů byly při přijetí do léčebny nad 97. percentilem. Po měsíčním pobytu došlo ke statisticky významnému snížení v následujících parametrech: BWT (75,5 vs. 72,6 kg; p <0,01), BMI (28,6 vs. 26,9 kg/m2; p <0,01), HC (101,5 vs. 99,5 cm; p <0,01), DP (64 vs. 62 mm Hg; p <0,01), a PWV (7,1 vs. 6,5 m/s; p <0,05) a ke statisticky významnému zvýšení v parametrech ABI (0,96 vs. 1,02; p <0,01) a WC (87,5 vs. 88 cm; p <0,01). Výsledky naší studie ukázaly, že dětská obezita má převážně negativní dopad na kardiovaskulární systém, především jeho periferní arteriální část (DP, PWV). Zároveň nás výsledky utvrzují v tom, že jednoměsíční pobyt v léčebně vykazuje významné zlepšení zdravotního stavu a je důležitou součástí nabídky v řešení dětské obezity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info