Publication details

Změny proteinového spektra hemolymfy zavíječe voskového (Galleria mellonella L.) během vývoje

Title in English The protein spectrum changes in the heamolymph of the waxmonth (Galleria mellonella L.) during development
Authors

HYRŠL Pavel ŠIMEK Vladimír

Year of publication 2003
Type Article in Proceedings
Conference Zoologické dny Brno 2003
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Keywords Galleria mellonella; haemolymph; protein spectrum
Description Hemolymfa zavíječe voskového (Galleria mellonella L., Lepidoptera, Pyralidae) byla odebírána během posledního (VII.) larválního instaru a dále ve stádiu prepupy a kukly. Po úpravě na vhodnou koncentraci bílkovin byly vzorky zpracovány metodikou SDS-PAGGE a gely dále analyzovány na videodensitometru pomocí programu Molecular Analyst. Kvalitativní analýza se zaměřila na stanovení molekulové hmotnosti jednotlivých proteinových frakcí hemolymfy a kvantitativní analýza určila poměr zastoupení daných frakcí během vývoje. Byly nalezeny jasné rozdíly mezi jednotlivými vývojovými stádii. Proteinové spektrum je závislé i na pohlaví jedinců, rozdíly jsou ale zřejmé pouze na konci stádia kukly.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info