Publication details

Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie

Title in English The evaluation of intraepidermal nerve fiber density from skin punch biopsy samples
Authors

MORAVCOVÁ Eva BEDNAŘÍK Josef

Year of publication 2005
Type Article in Periodical
Magazine / Source Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Neurology, neurosurgery, neurosciences
Keywords Small fiber neuropathy; skin biopsy; intraepidermal nerve fiber density
Description Periferní neuropatie mohou predilekčně či výhradně postihovat tenká, málo myelinizovaná a nemyelinizovaná nervová vlákna typu A-delta a C, jejichž alterace není detekovatelná běžným EMG vyšetřením. Protože testování termického prahu jako základní diagnostická metoda tzv. neuropatie tenkých vláken (NTV) je test psychofyzikální a tedy závislý na spolupráci pacienta a jeho pozornosti, je do diagnostiky tohoto onemocnění nově zaváděno hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken, tedy objektivní histologická metoda umožňující hodnocení morfologického korelátu NTV. Vzorky kůže o průměru obvykle 4-5 mm jsou odebírány pomocí průbojníku z oblasti distálního lýtka, v místě odběru je prováděna sutura jedním stehem atraumatickým nevstřebatelným šitím. Intraepidermální nervová vlákna jsou vizualizována pomocí nepřímé imunofluorescence s použitím rhodaminem značených protilátek proti panneuronálnímu markeru PGP 9.5, případně dalším neuronálním markerům. Preparáty jsou hodnoceny pomocí fluorescenční mikroskopie, umožňující stanovit průměrný počet vláken procházejících přes dermoepidermální junkci na 1 mm epidermis. Námi používaný dolní normální limit pro hodnocení odvozený z výsledků skupiny zdravých dobrovolníků je 6,69 vláken/mm. Metoda je jednoduchá, minimálně invazivní, nebolestivá a pro pacienty bezpečná a velmi dobře tolerovaná. Výsledky vyšetření jsou dobře kvantifikovatelné a reprodukovatelné a metodu je v kombinaci s TTT využitelná jako základní diagnostický test u pacientů NTV.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info