Informace o publikaci

Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie

Autoři

MORAVCOVÁ Eva BEDNAŘÍK Josef

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Small fiber neuropathy; skin biopsy; intraepidermal nerve fiber density
Popis Periferní neuropatie mohou predilekčně či výhradně postihovat tenká, málo myelinizovaná a nemyelinizovaná nervová vlákna typu A-delta a C, jejichž alterace není detekovatelná běžným EMG vyšetřením. Protože testování termického prahu jako základní diagnostická metoda tzv. neuropatie tenkých vláken (NTV) je test psychofyzikální a tedy závislý na spolupráci pacienta a jeho pozornosti, je do diagnostiky tohoto onemocnění nově zaváděno hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken, tedy objektivní histologická metoda umožňující hodnocení morfologického korelátu NTV. Vzorky kůže o průměru obvykle 4-5 mm jsou odebírány pomocí průbojníku z oblasti distálního lýtka, v místě odběru je prováděna sutura jedním stehem atraumatickým nevstřebatelným šitím. Intraepidermální nervová vlákna jsou vizualizována pomocí nepřímé imunofluorescence s použitím rhodaminem značených protilátek proti panneuronálnímu markeru PGP 9.5, případně dalším neuronálním markerům. Preparáty jsou hodnoceny pomocí fluorescenční mikroskopie, umožňující stanovit průměrný počet vláken procházejících přes dermoepidermální junkci na 1 mm epidermis. Námi používaný dolní normální limit pro hodnocení odvozený z výsledků skupiny zdravých dobrovolníků je 6,69 vláken/mm. Metoda je jednoduchá, minimálně invazivní, nebolestivá a pro pacienty bezpečná a velmi dobře tolerovaná. Výsledky vyšetření jsou dobře kvantifikovatelné a reprodukovatelné a metodu je v kombinaci s TTT využitelná jako základní diagnostický test u pacientů NTV.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info