Publication details

Východiska a tendence vývoje českého občanského práva po vstupu České republiky do Evropské unie

Title in English Recourses and Trends of the Development of Czech Civil Law after entery to the EU
Authors

HURDÍK Jan FIALA Josef LAVICKÝ Petr RONOVSKÁ Kateřina

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006)
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Keywords Czech Civil Law;Development; European Law; Unification
Description Issue and limits of the Development of the Czech Civil Law after entry the Czech republic into EU. Parellels of the Development of the Czech Civil Law and trends of unification.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info