Publication details

Monoklonální gamapatie nejasného významu: Možnosti molekulárně cytogenetického vyšetření u osob s nízkou infiltrací kostní dřeně nádorovými plazmocyty

Authors

MIKULÁŠOVÁ Aneta KUGLÍK Petr ZAORALOVÁ Romana SMETANA Jan GREŠLIKOVÁ Henrieta KUPSKÁ Renata BUREŠOVÁ Ivana POUR Luděk KŘIVANOVÁ Andrea KREJČÍ Marta ADAM Zdeněk ZAHRADOVÁ Lenka KLINCOVÁ Mária HÁJEK Roman

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Byly prezentovány výsledky naší práce zaměřené na optimalizaci molekulárně cytogenetického vyšetření osob s MGUS. Celkem bylo za období 2008/2009 technikou I-FISH zhodnoceno 41 osob s MGUS. Pro molekulárně cytogenetická vyšetření těchto vzorků je nezbytná správná volba separace plazmatických buněk-FACS.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info