Publication details

Konference Non-human in Anthropology, Praha, 4.–5.12.2010

Title in English Conference Non-human in Anthropology, Prague, 4.–5.12.2010
Authors

VACKOVÁ Barbora GALČANOVÁ Lucie

Year of publication 2011
Type Article in Periodical
Magazine / Source Sociologicky casopis/Czech Sociological Review
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Web http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2113
Field Sociology, demography
Keywords conference report;non-human;anthropology
Description Mezinárodní konference o „ne-lidských“ aktérech v sociálním prostoru s názvem Non-Human in Anthropology se konala za mrazivého prosincového víkendu v areálu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlo vy (FHS UK) v Jinonicích. Poznamenejme hned na úvod, že organizátorský tým Petra Gibase, Karolíny Pauknerové a Marca Stelly odvedl obdivuhodnou práci, zpestřením byla vtipná vizuální prezentace konference. Cílem této zprávy je stručně prezentovat její tematické okruhy, některé výrazné příspěvky a zhodnotit její přínos. Záměrem organizátorů bylo představit empirické a teoretické příspěvky pojednávající vztahy mezi lidskými (human) a nelidskými (non-human) aktéry, jejich snahou bylo nastolit téma ne-lidského jako svébyt ného objektu výzkumného zájmu. Studium role věcí, zvířat či prostorů v našich ži votech není z tohoto pohledu pouhým ved lejším produktem badání v oblasti mezi lidských vztahů – naopak je jim přisuzována podstatná role.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info