Informace o publikaci

Konference Non-human in Anthropology, Praha, 4.–5.12.2010

Autoři

VACKOVÁ Barbora GALČANOVÁ Lucie

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologicky casopis/Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/116-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2113
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova conference report;non-human;anthropology
Popis Mezinárodní konference o „ne-lidských“ aktérech v sociálním prostoru s názvem Non-Human in Anthropology se konala za mrazivého prosincového víkendu v areálu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlo vy (FHS UK) v Jinonicích. Poznamenejme hned na úvod, že organizátorský tým Petra Gibase, Karolíny Pauknerové a Marca Stelly odvedl obdivuhodnou práci, zpestřením byla vtipná vizuální prezentace konference. Cílem této zprávy je stručně prezentovat její tematické okruhy, některé výrazné příspěvky a zhodnotit její přínos. Záměrem organizátorů bylo představit empirické a teoretické příspěvky pojednávající vztahy mezi lidskými (human) a nelidskými (non-human) aktéry, jejich snahou bylo nastolit téma ne-lidského jako svébyt ného objektu výzkumného zájmu. Studium role věcí, zvířat či prostorů v našich ži votech není z tohoto pohledu pouhým ved lejším produktem badání v oblasti mezi lidských vztahů – naopak je jim přisuzována podstatná role.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info