Board of Internal Evaluation – Masaryk University

About

Rada pro vnitřní hodnocení je ústřední orgán Masarykovy univerzity zřízený Statutem Masarykovy univerzity za účelem zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Rada pro vnitřní hodnocení v rámci své činnosti zejména:

  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity;
  • schvaluje návrhy studijních programů;
  • kontroluje naplňování požadavků na zajišťování kvality činnosti Masarykovy univerzity vyplývajících z právních předpisů a vnitřních předpisů Masarykovy univerzity;
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU a dodatky k této zprávě;
  • poskytuje metodickou pomoc v procesech zajišťování kvality studijních programů na MU;
  • přijímá podněty vztahující se uskutečňování studijních programů

Dashboard: Statistika jednání RVH

Prezentace je založena na aktuálních datech z IS MU nebo datech spravovaných Odborem pro kvalitu. Prezentace je interaktivní a přizpůsobuje se zvoleným parametrům. Pro výběr více parametrů přidržte klávesu "Ctrl". Pro snadnou interakci a plnou kompatibilitu dashboard vpravo dole roztáhněte a zobrazte na PC nebo notebooku. Popř. využijte odkaz.

Members

Vice-chair

Members

Meetings

Scheduled meetings of IEB:

  • 14. 9. 2021
  • 19. 10. 2021
  • 16. 11. 2021
  • 7. 12. 2021

Board meetings are held in Large Meeting Room at Rector's office MU at 9:00 AM in Czech language (unless otherwise stated in the invitation).

 

Minutes of meetings of the Board:
Date format: dd/m/yyyy

Forms
Tvorba zde dostupných metodických materiálů MU byla podpořena projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002418
Guidelines
Tvorba zde dostupných metodických materiálů MU byla podpořena projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002418
Contact

Contact e-mail: rvh.posta@muni.cz 

Complex support of Internal Evaluation Board provides Quality Office of Masaryk University: kvalita@rect.muni.cz

 

Network of Coordinators for QA at Faculties:

Fakulta Koordinátor pro kvalitu E-mail
FSS Ing. Jan Písařík pisarik@fss.muni.cz
FI Ing. Andrea Suzovičová suzovic@fi.muni.cz
ECON Bc. et Bc. Pavlína Studená Pavlina.Studena@econ.muni.cz
ARTS Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. kalovak@phil.muni.cz
LAW Mgr. Jana Lautrbachová Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
PHARM Ing. Erika Moudrá moudrae@pharm.muni.cz
SCI Ing. Lucie Janíčková l.janickova@sci.muni.cz
MED Mgr. Jana Sedláková sedlakova@med.muni.cz
SPORT Mgr. Tomáš Kalina tkalina@fsps.muni.cz
PED Mgr. Martina Lužná luzna@ped.muni.cz
RMU Quality Office  kvalita@rect.muni.cz

 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info