Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity

O radě

Rada pro vnitřní hodnocení je samosprávný akademický orgán Masarykovy univerzity zřízený v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí, a s nimi souvisejících činností. Působnost Rady pro vnitřní hodnocení je stanovena zákonem o vysokých školách, Statutem Masarykovy univerzity a jejími vnitřními předpisy.

Rada pro vnitřní hodnocení v rámci své činnosti zejména: 

 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrční a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity;
 • schvaluje návrhy akreditace, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů;
 • rozhoduje o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy;
 • kontroluje naplňování požadavků na zajišťování kvality činnosti Masarykovy univerzity vyplývajících z právních předpisů a vnitřních předpisů Masarykovy univerzity;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU a dodatky k této zprávě;
 • poskytuje metodickou pomoc v procesech zajišťování kvality studijních programů na MU;
 • přijímá podněty vztahující se k uskutečňování studijních programů.

Statistika jednání RVH

Prezentace je založena na aktuálních datech z IS MU nebo datech spravovaných Odborem pro kvalitu. Prezentace je interaktivní a přizpůsobuje se zvoleným parametrům. Pro výběr více parametrů přidržte klávesu "Ctrl". Pro snadnou interakci a plnou kompatibilitu dashboard vpravo dole roztáhněte a zobrazte na PC nebo notebooku. Popř. využijte odkaz.

Členové

Předseda

Místopředseda

Členové

Zasedání

Plánované termíny zasedání Rady pro vnitřní hodnocení:

 • 12. 12. 2023
 • 9. 1. 2024
 • 20. 2. 2024
 • 12. 3. 2024
 • 23. 4. 2024
 • 21. 5. 2024
 • 4. 6. 2024

Zasedání se konají (není-li v pozvánce uvedeno jinak) ve velké zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity.

Metodiky
Tvorba zde dostupných metodických materiálů MU byla podpořena projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002418
Kontakt

Kontaktní e-mail: rvh.posta@muni.cz 

Podporu v činnosti Rady pro vnitřní hodnocení zajišťuje Odbor pro kvalitu Rektorátu Masarykovy univerzity: kvalita@rect.muni.cz

Fakultní koordinátoři/rky pro kvalitu: 
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info