Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity

O radě

Rada pro vnitřní hodnocení je ústřední orgán Masarykovy univerzity zřízený Statutem Masarykovy univerzity za účelem zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Rada pro vnitřní hodnocení v rámci své činnosti zejména:

  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity;
  • schvaluje návrhy studijních programů;
  • kontroluje naplňování požadavků na zajišťování kvality činnosti Masarykovy univerzity vyplývajících z právních předpisů a vnitřních předpisů Masarykovy univerzity;
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU a dodatky k této zprávě;
  • poskytuje metodickou pomoc v procesech zajišťování kvality studijních programů na MU;
  • přijímá podněty vztahující se uskutečňování studijních programů.
Zasedání

Plánované termíny zasedání Rady pro vnitřní hodnocení v roce 2017:

  • 24. října 2017
  • 21. listopadu 2017
  • 12. prosince 2017

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 9 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity.

Zápisy z minulých zasedání Rady pro vnitřní hodnocení:

 

 

Kontakt

Kontaktní e-mail: rvh.posta@muni.cz 

Podporu v činnosti Rady pro vnitřní hodnocení zajišťuje Odbor pro kvalitu Rektorátu Masarykovy univerzity: kvalita@rect.muni.cz

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info