Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity

O radě

Rada pro vnitřní hodnocení je samosprávný akademický orgán Masarykovy univerzity zřízený v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí, a s nimi souvisejících činností. Působnost Rady pro vnitřní hodnocení je stanovena zákonem o vysokých školách, Statutem Masarykovy univerzity a jejími vnitřními předpisy.

Rada pro vnitřní hodnocení v rámci své činnosti zejména: 

 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrční a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity;
 • schvaluje návrhy akreditace, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů;
 • rozhoduje o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy;
 • kontroluje naplňování požadavků na zajišťování kvality činnosti Masarykovy univerzity vyplývajících z právních předpisů a vnitřních předpisů Masarykovy univerzity;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU a dodatky k této zprávě;
 • poskytuje metodickou pomoc v procesech zajišťování kvality studijních programů na MU;
 • přijímá podněty vztahující se k uskutečňování studijních programů.

Statistika jednání RVH

Prezentace je založena na aktuálních datech z IS MU nebo datech spravovaných Odborem pro kvalitu. Prezentace je interaktivní a přizpůsobuje se zvoleným parametrům. Pro výběr více parametrů přidržte klávesu "Ctrl". Pro snadnou interakci a plnou kompatibilitu dashboard vpravo dole roztáhněte a zobrazte na PC nebo notebooku. Popř. využijte odkaz.

Členové

Předseda

Místopředsedkyně

Členové

Zasedání

Plánované termíny zasedání Rady pro vnitřní hodnocení:

 • 24. 9. 2024
 • 22. 10. 2024
 • 19. 11. 2024
 • 10. 12. 2024
 • 21. 1. 2025

Zasedání se konají ve velké zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity (Žerotínovo nám. 9), není-li v pozvánce uvedeno jinak.

Kontakt

Podporu v činnosti Rady pro vnitřní hodnocení zajišťuje Odbor pro kvalitu Rektorátu Masarykovy univerzity: kvalita@rect.muni.cz

Fakultní koordinátorky a koordinátoři pro kvalitu: 
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií
Pro členy

Sdílené úložiště Rady pro vnitřní hodnocení MU obsahuje podklady pro její činnost. Po přihlášení do univerzitního účtu Office 365 je přístupné členům rady, zaměstnancům Odboru pro kvalitu RMU a prorektorovi pro vzdělávání a kvalitu.

SDÍLENÉ ÚLOŽIŠTĚ RVH MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info