Project information
Hostitelsko-parazitické interakce v hybridních systémech kaprovitých ryb

Investor logo

Mezidruhová hybridizace je běžným fenoménem u mnoha rostlin a živočichů, který muže nastat v důsledku introdukce a biologické invaze druhu. Doposud hostitelsko-parazitické interakce byly studovány pouze u několika hybridních systému. Cílem navrhovaného projektu je studium těchto interakcí u dvou hybridních systému kaprovitých ryb na uzemí Jižní Francie Chondrostoma t. toxostoma a C. n. nasus, Barbus meridionalis a B. barbus, které se liší směrem genové introgrese (obousměrná versus asymetrická). Specifickým cílem projektu je: (1) studovat zdali odlišní introgrese ovlivňuje složení parazitických společenstev v hybridních zónách ryb, (2) analyzovat rezistenci k parazitům a potenciálních změn imunokompetence podél hybridní zóny a vliv sezóny, (3) testovat vztahy mezi diverzitou MHC genů a úrovní parazitické infekce mezi rodičovskými a hybridními populacemi, (4) testovat zdali genová introgrese ovlivňuje hostitelskou specifitu považovanou za důležitý životní charakter parazitu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info