Project information
Hostitelsko-parazitické interakce v hybridních systémech kaprovitých ryb

Investor logo

Mezidruhová hybridizace je běžným fenoménem u mnoha rostlin a živočichů, který muže nastat v důsledku introdukce a biologické invaze druhu. Doposud hostitelsko-parazitické interakce byly studovány pouze u několika hybridních systému. Cílem navrhovaného projektu je studium těchto interakcí u dvou hybridních systému kaprovitých ryb na uzemí Jižní Francie Chondrostoma t. toxostoma a C. n. nasus, Barbus meridionalis a B. barbus, které se liší směrem genové introgrese (obousměrná versus asymetrická). Specifickým cílem projektu je: (1) studovat zdali odlišní introgrese ovlivňuje složení parazitických společenstev v hybridních zónách ryb, (2) analyzovat rezistenci k parazitům a potenciálních změn imunokompetence podél hybridní zóny a vliv sezóny, (3) testovat vztahy mezi diverzitou MHC genů a úrovní parazitické infekce mezi rodičovskými a hybridními populacemi, (4) testovat zdali genová introgrese ovlivňuje hostitelskou specifitu považovanou za důležitý životní charakter parazitu.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info