Informace o projektu
Hostitelsko-parazitické interakce v hybridních systémech kaprovitých ryb

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP505/10/1138
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Mezidruhová hybridizace je běžným fenoménem u mnoha rostlin a živočichů, který muže nastat v důsledku introdukce a biologické invaze druhu. Doposud hostitelsko-parazitické interakce byly studovány pouze u několika hybridních systému. Cílem navrhovaného projektu je studium těchto interakcí u dvou hybridních systému kaprovitých ryb na uzemí Jižní Francie Chondrostoma t. toxostoma a C. n. nasus, Barbus meridionalis a B. barbus, které se liší směrem genové introgrese (obousměrná versus asymetrická). Specifickým cílem projektu je: (1) studovat zdali odlišní introgrese ovlivňuje složení parazitických společenstev v hybridních zónách ryb, (2) analyzovat rezistenci k parazitům a potenciálních změn imunokompetence podél hybridní zóny a vliv sezóny, (3) testovat vztahy mezi diverzitou MHC genů a úrovní parazitické infekce mezi rodičovskými a hybridními populacemi, (4) testovat zdali genová introgrese ovlivňuje hostitelskou specifitu považovanou za důležitý životní charakter parazitu.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info