Project information

Prosazování environmentálních aspektů udržitelného rozvoje (PEAUR)

Project Identification
MUNI/A/1045/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Pojem „udržitelný rozvoj“ je jedním ze stěžejních pojmů v právu životního prostředí. Jeho pojetí se však mění a v současné době je chápán poněkud odlišněji než před sedmnácti lety, kdy byl definován na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. To se odráží i v související právní úpravě, a to jak komunitární, tak vnitrostátní.


Udržitelný rozvoj z hlediska uspokojování potřeb lidí znamená trvalou udržitelnost ve využívání složek životního prostředí, tj. jejich využívání takovým způsobem a v takovém rozsahu, který nevede k dlouhodobému poklesu biodiverzity. Základní pravidla udržitelného využívání spočívají v zachování regenerační kapacity obnovitelných zdrojů a plánovaných technologických změnách podporujících přechod od neobnovitelných k obnovitelným zdrojům.


Smyslem projektu je analyzovat příčiny a možnosti nápravy toho, že principy udržitelného rozvoje nejsou dostatečně respektovány a prosazovány, a to ve vazbě na právní i jiné nástroje.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info