Informace o projektu

Prosazování environmentálních aspektů udržitelného rozvoje (PEAUR)

Kód projektu
MUNI/A/1045/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Pojem „udržitelný rozvoj“ je jedním ze stěžejních pojmů v právu životního prostředí. Jeho pojetí se však mění a v současné době je chápán poněkud odlišněji než před sedmnácti lety, kdy byl definován na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. To se odráží i v související právní úpravě, a to jak komunitární, tak vnitrostátní.


Udržitelný rozvoj z hlediska uspokojování potřeb lidí znamená trvalou udržitelnost ve využívání složek životního prostředí, tj. jejich využívání takovým způsobem a v takovém rozsahu, který nevede k dlouhodobému poklesu biodiverzity. Základní pravidla udržitelného využívání spočívají v zachování regenerační kapacity obnovitelných zdrojů a plánovaných technologických změnách podporujících přechod od neobnovitelných k obnovitelným zdrojům.


Smyslem projektu je analyzovat příčiny a možnosti nápravy toho, že principy udržitelného rozvoje nejsou dostatečně respektovány a prosazovány, a to ve vazbě na právní i jiné nástroje.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info