Project information

Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0222
Project Period
11/2010 - 10/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Geonics of the ASCR, v. v. i.
Palacký University, Olomouc
Společnost pro Fair Trade

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. Cíle bude dosaženo čtyřmi soubory opatření: (1) zavedení 15ti nových a inovací 14ti předmětů s důrazem na tvorbu moderních studijních materiálů, e-learning, výuku v angličtině, interaktivní metody výuky a posílením environmentálních témat a GIS; (2) zlepšení spolupráce s praxí prostřednictvím stáží studentů, exkurzí, přednášek expertů, kulatých stolů a informačních databází pro studenty; (3) zvýšením odborných kapacit vyučujících skrze kurzy dalšího vzdělávání, krátkodobé studijní pobyty aj. a (4) posílení spolupráce mezi univerzitními pracovišti a se zahraničním. Projekt bude realizován ve spolupráci čtyř partnerských pracovišť a v průběhu tří let do něj bude zapojeno nejméně 4 915 studentů a 681 akademických pracovníků.
Projekt zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich konkurenceschopnost ve znalostní ekonomice.

Publications

Total number of publications: 43


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info