Project information
Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu

Project Identification
NT11405
Project Period
9/2010 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Parodontitida je chron. zánětlivé postižení parodontu iniciované G- anaerobními bakteriemi dentálního plaku s cca 3-krát vyšším rizikem u diabetiků ve srovnání s nediabetickou populací, pravděpodobně v důsledku rozdílné imuno-/zánětlivé reaktivity na bakteriální osídlení parodontu při hyperglykémii. Navrhovaný projekt řeší v ČR dosud nesystematicky zmapovanou problematiku prevalence, typu a závažnosti parodontálního postižení u diabetiků a jeho vztahu k zákl. onemocnění. Hodláme vyšetřit parodontální status (klin. indexy + RTG), mikrobiální kolonizaci parodontu (DNA diagnostický kit pro 7 obvyklých parodont. patogenů), potenciální genetické rizikové faktory (30–45 variant) a koncentrace 7 vybraných solubilních markerů zánětu a kostní resorpce (ELISA). Studie zahrnuje analýzu„kontroly x případy“ (tj. ne- vs. diabetici, cca 400 osob) a prospektivní sledování diabetické kohorty s cílem predikovat event. progresi parodontitidy některými ze stanovovaných markerů nebo jejich příp. interakčního efektu.

Publications

Total number of publications: 88


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info