Informace o projektu

Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu

Kód projektu
NT11405
Období řešení
9/2010 - 12/2015
Investor/Program
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracujici organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Odpovědná osoba prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Parodontitida je chron. zánětlivé postižení parodontu iniciované G- anaerobními bakteriemi dentálního plaku s cca 3-krát vyšším rizikem u diabetiků ve srovnání s nediabetickou populací, pravděpodobně v důsledku rozdílné imuno-/zánětlivé reaktivity na bakteriální osídlení parodontu při hyperglykémii. Navrhovaný projekt řeší v ČR dosud nesystematicky zmapovanou problematiku prevalence, typu a závažnosti parodontálního postižení u diabetiků a jeho vztahu k zákl. onemocnění. Hodláme vyšetřit parodontální status (klin. indexy + RTG), mikrobiální kolonizaci parodontu (DNA diagnostický kit pro 7 obvyklých parodont. patogenů), potenciální genetické rizikové faktory (30–45 variant) a koncentrace 7 vybraných solubilních markerů zánětu a kostní resorpce (ELISA). Studie zahrnuje analýzu„kontroly x případy“ (tj. ne- vs. diabetici, cca 400 osob) a prospektivní sledování diabetické kohorty s cílem predikovat event. progresi parodontitidy některými ze stanovovaných markerů nebo jejich příp. interakčního efektu.

Publikace

2016

ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — KAŠTOVSKÝ Jakub — BARTOŠOVÁ MichaelaMUSILOVÁ Kristína — ŽÁČKOVÁ Lenka — KUKLETOVÁ MartinaKUKLA LubomírIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — KAŠTOVSKÝ Jakub — LUČANOVÁ Světlana — BARTOVA Jirina — POSKEROVÁ HanaVOKURKA JanFASSMANN AntonínKAŇKOVÁ KateřinaIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Serum carboxymethyl-lysine, a dominant advanced glycation end product, is increased in women with gestational diabetes mellitus

BARTÁKOVÁ Vendula — KOLLAROVA Radana — KURICOVÁ Katarína — SEBEKOVA Katarina — BELOBRADKOVA Jana — KAŇKOVÁ Kateřina

2015

Analysis of vitamin D receptor and osteoprotegerin gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — KAŠTOVSKÝ Jakub — LUČANOVÁ Světlana — MAGURA Matej — MOSNÝ Pavol — VOKURKA JanPOSKEROVÁ HanaFASSMANN AntonínIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem

VALOVÁ SimonaBOŘILOVÁ LINHARTOVÁ PetraKAŇKOVÁ KateřinaPOSKEROVÁ HanaVOKURKA JanFASSMANN AntonínIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — BARTOVA Jirina — POSKEROVÁ HanaMÁCHAL JanVOKURKA JanFASSMANN AntonínIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem

KAŠTOVSKÝ Jakub — LUČANOVÁ Světlana — BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ PetraMUSILOVÁ KristínaBARTOŠOVÁ MichaelaKUKLETOVÁ MartinaKUKLA LubomírDUŠEK LadislavIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Diabetes a dutina ústní

POSKEROVÁ Hana

Genová variabilita v imunoregulačních faktorech u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetes mellitus

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ PetraVALOVÁ Simona — KAŠTOVSKÝ Jakub — POSKEROVÁ HanaVOKURKA JanFASSMANN AntonínIZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ LydieBOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — LUČANOVÁ Světlana — KAŠTOVSKÝ Jakub — MUSILOVÁ KristínaBARTOŠOVÁ MichaelaKUKLETOVÁ MartinaKUKLA LubomírDUŠEK Ladislav

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info