Informace o projektu

Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu

Kód projektu
NT11405
Období řešení
9/2010 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Odpovědná osoba prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Parodontitida je chron. zánětlivé postižení parodontu iniciované G- anaerobními bakteriemi dentálního plaku s cca 3-krát vyšším rizikem u diabetiků ve srovnání s nediabetickou populací, pravděpodobně v důsledku rozdílné imuno-/zánětlivé reaktivity na bakteriální osídlení parodontu při hyperglykémii. Navrhovaný projekt řeší v ČR dosud nesystematicky zmapovanou problematiku prevalence, typu a závažnosti parodontálního postižení u diabetiků a jeho vztahu k zákl. onemocnění. Hodláme vyšetřit parodontální status (klin. indexy + RTG), mikrobiální kolonizaci parodontu (DNA diagnostický kit pro 7 obvyklých parodont. patogenů), potenciální genetické rizikové faktory (30–45 variant) a koncentrace 7 vybraných solubilních markerů zánětu a kostní resorpce (ELISA). Studie zahrnuje analýzu„kontroly x případy“ (tj. ne- vs. diabetici, cca 400 osob) a prospektivní sledování diabetické kohorty s cílem predikovat event. progresi parodontitidy některými ze stanovovaných markerů nebo jejich příp. interakčního efektu.

Publikace

2016

ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KAŠTOVSKÝ Jakub BARTOŠOVÁ Michaela MUSILOVÁ Kristína — ŽÁČKOVÁ Lenka — KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KAŠTOVSKÝ Jakub — LUČANOVÁ Světlana — BARTOVA Jirina — POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín KAŇKOVÁ Kateřina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Serum carboxymethyl-lysine, a dominant advanced glycation end product, is increased in women with gestational diabetes mellitus

BARTÁKOVÁ Vendula — KOLLAROVA Radana — KURICOVÁ Katarína — SEBEKOVA Katarina — BELOBRADKOVA Jana — KAŇKOVÁ Kateřina

2015

Analysis of vitamin D receptor and osteoprotegerin gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KAŠTOVSKÝ Jakub — LUČANOVÁ Světlana — MAGURA Matej — MOSNÝ Pavol — VOKURKA Jan POSKEROVÁ Hana FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem

VALOVÁ Simona BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KAŇKOVÁ Kateřina POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — BARTOVA Jirina — POSKEROVÁ Hana MÁCHAL Jan VOKURKA Jan FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem

KAŠTOVSKÝ Jakub — LUČANOVÁ Světlana — BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra MUSILOVÁ Kristína BARTOŠOVÁ Michaela KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír DUŠEK Ladislav IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Diabetes a dutina ústní

POSKEROVÁ Hana

Genová variabilita v imunoregulačních faktorech u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetes mellitus

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra VALOVÁ Simona KAŠTOVSKÝ Jakub POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra — LUČANOVÁ Světlana — KAŠTOVSKÝ Jakub MUSILOVÁ Kristína BARTOŠOVÁ Michaela KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír DUŠEK Ladislav

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info