Project information

Project information
Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Inovace výuky na KMVES)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0221
Project Period
2/2011 - 1/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Muzeum naftového dobývání a geologie
ČEPS, a.s.
RWE distribuční služby, s.r.o.

Projekt řeší inovaci studijních programů Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU (MVES), aby lépe odrážely potřebu pracovního trhu a připravily studenty na zaměstnání v sektoru energetiky a energetické bezpečnosti. Hlavním výstupem projektu bude tedy inovace kurzů směrem k žádané interdisciplinaritě. Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena absolvováním praxí a stáží u potenciálních zaměstnavatelů a dalšími opatřeními posilujícími jejich uplatnitelnost.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info