Project information

Ztráta specifických repetic DNA v důsledku dysfunkce CAF1 u rostlin

Investor logo
Project Identification
GAP501/11/0289
Project Period
1/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Chromatin assembly factor 1 (CAF1) je třísložkový histonový chaperon, který ukládá histony H3/H4 na replikující se DNA. Mutanti Arabidopsis v CAF1 vykazují abnormální morfologii, změny v umlčování genů a zvýšenou homologní rekombinaci. Naše pilotní studie ukázala, že dysfunkce CAFI má za následek zkracování telomer a značnou ztrátu 45S rDNA, aniž by byly ovlivněny ostatní DNA repetice v genomu Arabidopsis. Pomocí genetických a biochemických přístupů budeme testovat naši hypotézu, že pozorovaná ztráta telomer a 45S rDNA je způsobena neúplnou replikací (v důsledku zastavující se replikace v těchto lokusech) a následných opravných procesů. Bude rovněž zkoumána účast jiných mechanismů (např. nedostatečnost telomerázy, kolize transkripce a replikace). Příčinná role mutací v CAF1 bude testována zpětným křížením a komplementací s cílem indukovat možnou reverzi genomických změn. Cílem projektu je tedy objasnit vzájemný vliv genetických a epigenetických procesů (sestavování chromatinu, replikace, rekombinace a oprav DNA, udržování telomer) na stabilitu genomu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info