Informace o projektu

Ztráta specifických repetic DNA v důsledku dysfunkce CAF1 u rostlin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP501/11/0289
Období řešení
1/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Chromatin assembly factor 1 (CAF1) je třísložkový histonový chaperon, který ukládá histony H3/H4 na replikující se DNA. Mutanti Arabidopsis v CAF1 vykazují abnormální morfologii, změny v umlčování genů a zvýšenou homologní rekombinaci. Naše pilotní studie ukázala, že dysfunkce CAFI má za následek zkracování telomer a značnou ztrátu 45S rDNA, aniž by byly ovlivněny ostatní DNA repetice v genomu Arabidopsis. Pomocí genetických a biochemických přístupů budeme testovat naši hypotézu, že pozorovaná ztráta telomer a 45S rDNA je způsobena neúplnou replikací (v důsledku zastavující se replikace v těchto lokusech) a následných opravných procesů. Bude rovněž zkoumána účast jiných mechanismů (např. nedostatečnost telomerázy, kolize transkripce a replikace). Příčinná role mutací v CAF1 bude testována zpětným křížením a komplementací s cílem indukovat možnou reverzi genomických změn. Cílem projektu je tedy objasnit vzájemný vliv genetických a epigenetických procesů (sestavování chromatinu, replikace, rekombinace a oprav DNA, udržování telomer) na stabilitu genomu.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info