Project information

Finančněprávní apeskty úpadku (FAU)

Project Identification
MUNI/A/1002/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmět našeho výzkumu v rámci plánovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Finančněprávní aspekty úpadku“ bude zejména zkoumání problematiky úpadku fyzických a právnických osob z pohledu finančního práva a vzájemných vztahů s tím souvisejících. Z hlediska doznívající finanční krize lze vnímat toto téma jako nesmírně aktuální, a to taktéž v souvislosti se skutečností, že od 1.ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon. Z hlediska jednotlivých subsystémů finančního práva se jeho vliv promítá nejen do práva berního, ale taktéž do oblasti práva bilančního, práva finančních institucí a taktéž můžeme najít průniky v oblasti práva cenných papírů a kapitálového trhu.

Publications