Informace o projektu

Finančněprávní apeskty úpadku (FAU)

Kód projektu
MUNI/A/1002/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmět našeho výzkumu v rámci plánovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Finančněprávní aspekty úpadku“ bude zejména zkoumání problematiky úpadku fyzických a právnických osob z pohledu finančního práva a vzájemných vztahů s tím souvisejících. Z hlediska doznívající finanční krize lze vnímat toto téma jako nesmírně aktuální, a to taktéž v souvislosti se skutečností, že od 1.ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon. Z hlediska jednotlivých subsystémů finančního práva se jeho vliv promítá nejen do práva berního, ale taktéž do oblasti práva bilančního, práva finančních institucí a taktéž můžeme najít průniky v oblasti práva cenných papírů a kapitálového trhu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info